Tag: Quán quân Vietnam Fitness Model Bùi Xuân Đạt (Đạt Kyo)