Viện Khoa học sức khỏe cộng đồng thông báo tạm dừng hoạt động

Ban Giải Trí |

Sau một thời gian vận hành, Viện Khoa học sức khỏe cộng đồng nhận thấy cần thay đổi, cải tổ để hoạt động hiệu quả hơn, Ban lãnh đạo Viện quyết định tạm dừng hoạt động.

Thời hạn tạm dừng hoạt động: 01 năm từ ngày 01/08/2022 đến ngày 31/07/2023.

Thông tin chung:

Viện Khoa học sức khỏe cộng đồng được Công ty TNHH Thương mại Thiên Thủy Mộc thành lập theo Quyết định số 1902/2020/QĐ-TTM, số giấy chứng nhận đăng ký hoạt động B-04/2020/ĐK-KH&CN do Sở Khoa học và Công nghệ – Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp ngày 27/03/2020.

Trụ sở chính: Tầng 2 Tòa nhà VMT, số 1 ngõ 82 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Vậy xin thông báo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan được biết

Loading...

Tin liên quan